Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Accounting - TK Debit=TK Credit

Ảnh đại diện
Thu Hà

Dza chào add !
Ở bản Odoo V13, Khi đặt lệnh bán ở App slae ghi nhận các bút toán như sau:
Bút toán 1:
Nợ 131
Có 511
Có 3331
Bút toán 2:
Nợ 112
Có 131
Khi đặt lệnh bán POS-> đóng ss-> Trong journal Entries ghi nhận các bút toán như thế này?
Bút toán 1:
Nợ 112…/111
Có 511
Có 3331
Bút toán 2:
Nợ 112/111
Có 112/111
===> Em vào tiếp Journal Items kiểm tra thì dòng tiền của 511,3331,111,112, 131….chảy về có ghi nhận đúng hết.Vậy chỗ ghi nhận TK nợ có–> 112/112 vậy hợp lý không?Xin add giúp đỡ !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Thu Hà
Bài trả lời tốt nhất

Dza, em cám ơn ak !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

1. Bán ở Sales: OK, như vậy là đúng rồi
2. Bán ở PoS: sai rồi. Nó phải ra 2 bút toán như sau:
- Nợ 131, Có 511
- Nợ 111/112, Có 131

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ