Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[10.0] Import sản phẩm từ file XLS bị lỗi

Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành

Mình thử import sản phẩm trong mục này thì bị lỗi từ server và nó không cho duyệt cũng như không import gì được.
Mình đã tạo thử một file hàng hóa giống hệt với file mẫu, đã thêm nhà cung cấp trước khi import (có đính kèm)
Bạn xem giúp nhé

Import sản phẩm từ file XLS bị lỗi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

File của bạn có thể bị lưu với locale khác utf-8. Mặc định excel mở/lưu file với locale latin1, trong khi đó tiếng Việt yêu cầu UTF-8.

Mà khi làm công tác import/export, bạn nên dùng định dạng *.csv (tiêu chuẩn chung của cả ngành công nghiệp) thay vì *.xlsx (tiêu chuẩn riêng của Microsoft). Bạn cũng có thể sử dụng LibreOffice để xử lý *.csv/*.xlsx thay cho Excel để hỗ trợ các định dạng tiêu chuẩn thay vì định dạng độc quyền của MS Office.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ