Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0
0
2
0
25 tháng 1 2022, by
Rita
 | 0 Answers | 2 Views
0
1
94
Hoàng
18 tháng 11 2021
0
18 tháng 11 2021, by
Hoàng
 | 1 Answer | 94 Views
0
1
169
0
27 tháng 8 2021, by
Nguyễn Thùy Dương
 | 1 Answer | 169 Views
0
1
165
0
25 tháng 8 2021, by
Phạm Thị Quỳnh Dương
 | 1 Answer | 165 Views
0
1
157
TDK Khoa
12 tháng 7 2021
0
12 tháng 7 2021, by
TDK Khoa
 | 1 Answer | 157 Views
0
1
199
Nguyễn Huy Hoàng
29 tháng 6 2021
0
29 tháng 6 2021, by
Nguyễn Huy Hoàng
 | 1 Answer | 199 Views
0
1
158
0
9 tháng 6 2021, by
Bùi Thanh Tú
 | 1 Answer | 158 Views
0
1
202
0
31 tháng 5 2021, by
Nguyễn Tuấn Anh
 | 1 Answer | 202 Views
0
1
194
0
31 tháng 5 2021, by
Lam Thanh
 | 1 Answer | 194 Views
0
1
165
Nguyễn Tuấn Anh
31 tháng 5 2021
0
31 tháng 5 2021, by
Nguyễn Tuấn Anh
 | 1 Answer | 165 Views

Quy định về việc tham gia diễn đàn Hỏi & Đáp

Quy định tham gia diễn đàn

Sử dụng Diễn đàn Hỏi & Đáp trên trang web ERPOnline.vn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý vô điều kiện với những điều khoản dưới đây:

    1. Diễn đàn Hỏi & Đáp là một môi trường thảo luận hỗ trợ lẫn nhau triển khai Odoo ERPOnline theo tiêu chí "cộng đồng hỗ trợ cộng đồng", có địa chỉ internet tại: https://www.erponline.vn/forum/hoi-dap-7

    2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với những nội dung do bạn gửi lên.

    3. Không sử dụng chuyên mục Hỏi & Đáp cho các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam và các công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

    4. Không đăng những nội dung công kích, bôi nhọ, hạ uy tín (các) cá nhân, pháp nhân khác.

    5. KHÔNG đăng nội dung quảng cáo hoặc mang tính chất quảng cáo.

    6. KHÔNG đăng những nội dung không liên quan đến các phần mềm mềm quản lý và ERP nói chung cũng như OpenERP và ERPOnline.vn nói riêng.

    7. Không đăng những nội dung vi phạm bản quyền hay những nội dung, tài liệu, sản phẩm được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

    8. Không nhúng hình ảnh từ các trang web khác.

    9. Bạn đồng ý rằng, mọi phương án, lời giải, câu trả lời trong khu vực Hỏi & Đáp trên trang web ERPOnline.vn chỉ mang tính chất tham khảo. Và, trang web ERPOnline.vn không chịu bất cứ một trách nhiệm nào nếu bạn bị thiệt hại khi áp dụng những phương án đưa ra trong khu vực Hỏi & Đáp trên trang web ERPOnline.vn.

Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi cho phù hợp với thực tế vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.