odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 22/07/2020 Lượt Xem: 6.474

Trong doanh nghiệp, mỗi một vị trí công việc có chức năng nhiệm vụ khác nhau, nhu cầu sử dụng phần mềm khác nhau và các nghiệp vụ khác nhau cũng cần có những công cụ thích hợp tương ứng. Chính vì vậy, cũng với bộ dữ liệu đồng nhất của hệ thống, Odoo cung cấp cho bạn các cách xem khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi người dùng (user).Tùy theo từng giao diện Odoo lại cung cấp các kiểu view (...