odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Trần Vương Anh CRM Đã xuất bản: 28/01/2021 Lượt Xem: 2.566

Các dữ liệu tiềm năng trong module CRMCác nguồn chứa các dữ liệu tiềm năngOnline: Email, Facebook, Instagram, Zalo, Twitter,...Offline: Nguồn trực tiếp thông qua các sự kiện, offline meeting,...Tạo mới các dữ liệu tiềm năngBước 1: Bạn chọn mục Tiềm năng trên Danh mục của phân hệ CRM. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách dữ liệu tiềm năng đã được tạo.Bước 2: Click chọn +Tạo để tạo mới một dữ liệ...