odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 14/07/2020 Lượt Xem: 9.043

Trong Odoo/ERPOnline, mỗi hệ thống đều có công cụ giúp doanh nghiệp có thể phân quyền người dùng cho từng nhân viên theo những cấp độ khác nhau. Việc phân quyền người dùng trong hệ thống giúp nhân viên có đủ công cụ để hoàn thành công việc hàng ngày của mình nhưng cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo việc bảo mật thông tin. Việc phân quyền ở trong Odoo/ERPonline giúp cho việc ai biết việc của người đó t...