odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Bán Đã xuất bản: 23/07/2020 Lượt Xem: 4.092

Tùy vào các ứng dụng và tính năng được cài đặt mà phân hệ Quản lý Bán hàng có thể được cung cấp thêm những tiện ích để bộ phận bán hàng của bạn sử dụng. Trước khi bắt tay vào sử dụng phân hệ này, chúng ta sẽ cũng xem xét một số cấu hình, thiết lập chung để nắm được các tính năng ưu việt của nó.Các cấp phân quyền trong phân hệ Bán hàng và CRMMặc định có 3 cấp phân quyền trong phân hệ Bán hàng và CR...