odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Tô Lan Anh Điểm Bán lẻ Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 2.570

Khi làm việc với ứng dụng điểm bán hàng, người dùng/ nhân viên muốn có một giải pháp đơn giản và thân thiện với người dùng. Một giải pháp hoạt động cả trực tuyến và ngoại tuyến, đáp ứng được với mọi thiết bị.Hệ thống điểm bán lẻ là một ứng dụng được tích hợp đầy đủ cho phép bất kỳ giao dịch tự động nào, tự động đăng ký việc hàng trong kho, và cung cấp cho bạn số liệu thống kê và tổng hợp theo thời...