odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Trần Thu Ngọc Nhân lực Đã xuất bản: 24/01/2022 Lượt Xem: 1.714

Giới thiệu chung tính năng Ứng dụng Suất ăn cung cấp những tính năng:Tạo lệnh đặt suất ăn với các kiểu suất ăn đa dạng cho nhân viên và khách hàng.Cài đặt giá tiêu chuẩn cho từng loại bữa ăn.Thiếp lập thông báo hoặc lưu ý cho các bữa ăn.Hỗ trợ việc quản lý nhiều bếp ăn cho các công ty lớn.Tích hợp thôn...