odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Bán Đã xuất bản: 25/08/2020 Lượt Xem: 1.892

Với tính năng phân quyền chặt chẽ của Odoo/ERPOnline thì việc ai biết việc người đó là nguyên tắc then chốt ở mọi phân hệ tính năng. Tuy nhiên Odoo/ ERPOnline vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng theo dõi thông tin nhằm đảm bảo nhu cầu theo dõi tiến độ giao hàng, hóa đơn và thanh toán của từng đơn để kịp thời hỗ trợ khách hàng cũng như các nhân viên cảu bộ phân khác.Mỗi người dùng (user) được thấy th...