odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 19/06/2020 Lượt Xem: 10.360

ERP là gì?ERP = Enterprise Resources Planning (Hoạch định Nguồn lực Doanh Nghiệp) Nguồn lực là gì?Các nguồn lực bao gồm một loạt các yếu tố tổ chức, kỹ thuật, nhân sự vật chất, tài chính của công ty. Các nguồn lực có thể chia thành hai loại: Nguồn lực hữu hình: có thể thấy được và địn...Bùi Giang Nam Kế toán & Tài chính Đã xuất bản: 19/06/2020 Lượt Xem: 7.366

Kế toán là Bộ phận góp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản lý tài chính nói riêng. Thông thường, các kế toán viên sử dụng các phần mềm kế toán riêng lẻ để thực hiện công việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Thực trạng hiện nay với các doanh nghiệp này là số liệu kế toán được tổng hợp từ hóa đơn chứng từ do các bộ phận trong công ty dồn về cho ...Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 06/07/2020 Lượt Xem: 2.734

ERPOnline - đồng hành cùng doanh nghiệp ViệtERPOnline là phiên bản Odoo được bản địa hóa, bổ sung các tính năng đặc thù của Việt NamOdoo được phát triển với sự đóng góp của hơn 200 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Phiên bản Odoo gốc được xây dựng và vận dụng rất nhiều các kiến thức quản trị hiện đại cho từng nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi ứng dụng cho các...