odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Kế toán & Tài chính Đã xuất bản: 18/02/2021 Lượt Xem: 3.135

Với Odoo/ERPOnline, kế toán là nơi tiếp nhận và lưu trữ thông tin cuối cùng, các bút toán kế toán được hạch toán tự động do được cấu hình từ các dữ liệu thiết lập khác như sản phẩm, sổ nhật ký… Do đó, kế toán cần nắm bắt được cách lọc, tìm dữ liệu kế toán phát sinh, từ đó có thể kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa cũng như phát hiện sai sót (nếu có).Với kế toán Odoo/ERPOnline người dùng có thể chủ động ...