odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Leo Tran Trường hợp sử dụng Đã xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 927

Một trong những chi phí mà người quản trị nào cũng quan tâm đó là chi phí lương. ERPOnline / Odoo không chỉ giúp bạn quản lý được chi phí lương mà còn quản lý chi phí lương đối với từng nhân viên. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn: Ghi nhận chi phí lương trên từng nhân viên mà không cần chia chi tiết tài khoản kế toán tài chính cũng như tài khoản quản trị. Theo dõi chi phí lương trên từng nhân viê...