Trần Thị Lâm Anh Marketing bằng Email Đã xuất bản: 06/01/2022 Lượt Xem: 2.164

Ở bài viết này, cùng tìm hiểu thông tin tổng quan và cách cài đặt ứng dụng Email Marketing của Odoo/ ERPOnline. Đây là công cụ giúp tiếp cận, duy trì quan hệ khách hàng, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing của doanh nghiệp.  Tín...Trần Thị Lâm Anh Marketing bằng Email Đã xuất bản: 07/01/2022 Lượt Xem: 4.216

Ở bài viết này, cùng tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng Email Marketing của Odoo/ ERPOnline để tiếp cận, duy trì quan hệ với khách hàng, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing của doanh nghiệp.  Để có thể sử dụng ứng d...