Vũ Thùy Dương Khảo sát Đã xuất bản: 29/12/2021 Lượt Xem: 2.190

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ứng dụng Khảo sát trong Odoo/ERPOnline cũng như hướng dẫn cách cài đặt Khảo sát trên hệ thống Odoo/ERPOnline của bạn.Các tính năng của Khảo sát trong Odoo/ERPOnlineỨng dụng Khảo sát trong Odoo/ERPOnline mang đến cho bạn một nền tảng để quản lý tất cả các yêu cầu đánh giá nhân lực, khảo sát khách hàng, n...Vũ Thùy Dương Khảo sát Đã xuất bản: 04/01/2022 Lượt Xem: 2.749

Ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu về các tính năng của Khảo sát trong Odoo/ERPOnline cũng như hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cách tạo, quản lý và thu thập dữ liệu sau Khảo sát trong Odoo/ERPonline. Tạo Khảo sát t...