Trần Thu Ngọc Chấm công Đã xuất bản: 03/01/2022 Lượt Xem: 1.802

Giới thiệu tính năng Ứng dụng Chấm công cung cấp những tính năng:Ghi nhận thời gian làm việc của bạn.Theo dõi thời gian làm việc ngoại tuyến.Quản lý thời gian làm việc của nhân viên dễ dàng.Báo cáo tiện lợi.Tích hợp thông minh với các ứng dụng khác. Cài đặt ...Trần Thu Ngọc Chấm công Đã xuất bản: 17/01/2022 Lượt Xem: 1.574

Ghi nhận thời gian thực hiện nhiệm vụ Có hai cách ghi nhận thời gian thực hiện nhiệm vụ với ứng dụng Chấm công: Cách 1: Chấm công trực tiếp từ ứng dụng Chấm công. Để chấm công mới cho nhiệm vụ, chọn Tạo. ...