Bổ sung tính năng Quản lý bảo hiểm trong nhân sự

tính năng Quản lý bảo hiểm

Để đáp ứng như cầu ngày càng tăng của các khách hàng. ERPOnline chính thức cho ra mắt phân hệ có tên TO HR Insurances (tên kỹ thuật là to_hr_insurance). Phân hệ này cho phép khách hàng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Tích hợp chặt chẽ với các phân hệ Bảng lương Việt Nam, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam để thực hiện thanh theo và theo dõi công nợ với cơ quan bảo hiểm.

Quản lý hồ sơ bảo hiểm

Cho phép quản lý những thông tin cần thiết của một hồ sơ BHXH, BHYT và BHTN đối với từng người lao động như: Ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm, mức đóng, tỷ lệ đóng của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Cho phép thực hiện tăng, giảm lao động, giảm lao động tạm thời trên từng hồ sơ bảo hiểm. Đồng thời tự động ghi nhận lịch sử tăng giảm lao động.

Tự động cập nhật mức đóng, tỷ lệ đóng của từng loại hình bảo hiểm vào trong hồ sơ nhân viên.

social insurance profile 1

 Hồ sơ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh mức đóng & tỷ lệ đóng 

Cho phép điều chỉnh mức đóng và tỷ lệ đóng của nhiều hồ sơ bảo hiểm cùng một lúc trên một giao diện màn hình chỉ với một vài cú nhấp chuột.

social insurance correction

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm 

Sau mỗi lần điều chỉnh, hệ thống tự động cập nhật lại mức đóng, tỷ lệ đóng vào hồ sơ nhân viên đồng thời ghi nhận lịch sử tăng giảm mức đóng, tỷ lệ đóng trên từng hồ sơ bảo hiểm tương ứng. 

Cho phép thực hiện Hủy bỏ điều chỉnh và thiết lập lại. Mọi nghiệp vụ sẽ được xóa bỏ và quay trở lại thời điểm trước khi điều chỉnh.

Quản lý cơ quan bảo hiểm

Tích hợp chặt chẽ với phân hệ CRM (Quản trị quan hệ khách hàng)Tài chính kế toán để quản lý thông tin của các cơ quan bảo hiểm cũng như cho phép định khoản tự động đối với các tài khoản phải trả BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó hệ thống sẽ tự động tính ra tổng số tiền phải trả trên từng cơ quan bảo hiểm.

co quan bao hiem

Quản lý cơ quan bảo hiểm

Quản lý thanh toán bảo hiểm

Cho phép tạo ra các đợt (khoảng thời gian) thanh toán với cơ quan bảo hiểm để từ đó, hệ thống tự động tính toán ra những người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN trong khoản thời gian đó.

Trên giao diện màn hình thanh toán bảo hiểm, người dùng có thể lựa chọn thanh toán cho 1 trong 3 loại hình bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) hoặc cả 3. Cũng trên giao diện thanh toán bảo hiểm, sau khi hệ thống tính toán ra danh sách người lao động cần thanh toán bảo hiểm, người dùng cũng có thể xóa đi những người lao động chưa hoặc không thanh toán trong đợt này.

 insurance payment

 Thanh toán bảo hiểm

Một thanh toán bảo hiểm có thể được thực hiện bởi bộ phận kế toán hoặc bộ phận nhân sự. Nếu là bộ phận nhân sự thì sau khi thông tin thanh toán được xác nhận, bộ phận kế toán sẽ thực hiện việc trả tiền cho cơ quan bảo hiểm.

Hệ thống tự động tạo ra bút toán thanh toán bảo hiểm với những tài khoản bảo hiểm đã được cấu hình trong thông tin của cơ quan bảo hiểm.

Tích hợp với Bảng lương Việt Nam

Phân hệ TO HR Insurances được tích hợp chặt chẽ với phân hệ TO Vietnam HR Payroll để tự động tạo ra các quy tắc lương để tính ra số tiền phải trả của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

insurance payslip

Bảng lương bao gồm BHXH, BHYT, BHTN

Tích hợp chặt chẽ với hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam để tạo ra bút toán liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên hoặc bảo hiểm tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Theo dõi công nợ bảo hiểm

Cho phép cấu hình cơ quan bảo hiểm mặc định để tự động ghi nhận công nợ mỗi khi thực hiện việc trả lương cho nhân viên cũng như thanh toán tiền bảo hiểm.

Tích hợp chặt chẽ với phân hệ Kế toán & Tài chính để cho ra các phân tích bút toán công nợ bảo hiểm.

bao cao cong no bao hiem

Báo cáo công nợ bảo hiểm

Tương thích với các chế độ kế toán

Mặc định, các định khoản liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm đang được cấu hình sao cho tương thích với Thông tư 200/2014/TT-BTC. Người dùng có thể cấu hình lại để tương thích với chế độ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC hoặc QĐ 15/2006/QĐ-BTC mà doanh nghiệp mình đang sử dụng.

Làm thế nào để sử dụng phân hệ TO Vietnam HR Payroll

Để sử dụng phân hệ TO Vietnam HR Payroll, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Mô dun > Cập nhật danh sách mô đun, sau đó quay trở lại menu Thiết lập > Modun đã cài, tìm theo tên (hoặc tên kỹ thuật) của phân hệ và thực hiện việc cài đặt.

Lưu ý

Sau khi cài đặt, bạn cần tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bổ sung phân hệ Thanh toán lương