Bổ sung Module tích hợp chức năng nhắn tin SMS cho ERPOnline

Module tích hợp chức năng nhắn tin SMS

Phân hệ nhắn tin SMS (TO SMS Client) vừa chính thức được bổ sung vào ERPOnline. Phân hệ này có thể tích hợp với nhiều SMS Gateway cùng lúc để cho phép người dùng dễ dàng nhắn tin cho một hoặc nhiều khách hàng, phục vụ cho mục đích tiếp thị, marketing, v.v.

Ngoài ra, TO SMS Client cũng bổ sung thêm một loại Server Action mới có tên SMS. Với loại Server Action này, người dùng có thể thiết lập gửi thông báo SMS tới những người dùng có liên quan mỗi khi có một tài liệu được tương tác trong hệ thống. Ví dụ: gửi SMS tới Kế toán trưởng mỗi khi có một hóa đơn được xác thực; thông báo SMS cho Giám đốc Kinh doanh khi có một Hợp đồng bán hàng được xác nhận, v.v.

Khai báo SMS Gateway

Người dùng có thể nhập thông tin của các SMS Gateway mà mình đang có với các tham số được khai báo động sao chu phù hợp với từng SMS Gateway.

sms gateway form

Thông tin SMS Gateway 

Gửi & Theo dõi lịch sử SMS

Từ danh sách khách hàng hoặc một đối tác bất kỳ, người dùng có thể lựa chọn gửi SMS cho một hoặc nhiều đối tác cùng lúc.

send sms

Gửi SMS cho một khách hàng 

Cũng trên form khách hàng, người dùng có thể nhấp chuột vào nút Lịch sử SMS để theo dõi toàn bộ lịch sử gửi SMS cho khách hàng đó.

sms history btn

Lịch sử SMS 

Mẫu SMS (SMS Templates)

TO SMS Client cho phép người dùng thiết lập sẵn các mẫu SMS với các tham số có thể được lấy từ các đối tượng liên quan, ví dụ: tên khách hàng, số hóa đơn, số hợp đồng,... và gắn vào nội dung của tin nhắn.

sms template form

Mẫu thông báo Xác nhận hóa đơn bằng SMS 

Server Action

Người dùng có thể thiết lập Server Action và chọn mẫu SMS đã xây dựng sẵn để hệ thống tự động gửi SMS cho bộ phận kinh doanh mỗi khi Hóa đơn được xác nhận.

sms server action

SMS action "Xác nhận hóa đơn" 

Cài đặt phân hệ

Để có thể sử dụng phân hệ TO SMS Client, người dùng cần truy cập vào menu Thiết lập > Mô đun > Cập nhật danh sách phân hệ và thực hiện Cập nhật. Sau đó quay trở lại menu Thiết lập > Mô đun > Modun đã cài, tìm theo tên phân hệ và Cài đặt.

Người sử dụng chức năng này cũng cần phải được phân quyền vào nhóm SMS / User.

Giảm giá 35% TRỌN ĐỜI nhân sự kiện ERPOnline bước sang tuổi thứ 3