Phiên bản Odoo Git Branch

Phiên bản Odoo Git Branch

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

197,64 197,64
v 17.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_git_odoo_version
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_git_odoo_version
Đọc mô tả cho v 14.0 v 16.0 v 13.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Quản lý Git Mô-đun Cơ Sở Quản lý Phiên bản Odoo SSH Keys Management Giấy phép Sản phẩm Quản lý Cấu hình
Các mở rộng Quản lý Ứng dụng Odoo