Xuất báo cáo tồn kho S11-DN dạng XLSX

Xuất báo cáo tồn kho S11-DN dạng XLSX

bởi Viindoo

4.9

258,31 258,31
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật l10n_vn_viin_stock_reports_s11dn_xlsx
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Báo cáo Kho luật định Việt Nam Kho của địa điểm kho Chuyển đổi số sang chữ tiếng Việt Mô-đun Cơ Sở Hệ thống Tài khoản theo thông tư 200 và 133 Thuế GTGT Tùy biến Kế toán Tính năng Kỹ thuật cho Báo cáo kho