Tăng ca

Tăng ca

bởi Viindoo

4.9

159,64 159,64
v 13.0 3
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/overtime
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0 v 14.0
Yêu cầu các App Employees (hr) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Nút hành động trên hợp đồng lao động Mô-đun Cơ Sở Employee Working Schedule
Các mở rộng Bảng Lương - Tăng ca Phê duyệt Tăng ca Điểm danh tăng ca Chấm công Tăng ca