Điều chỉnh hóa đơn

Điều chỉnh hóa đơn

bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

4.9

106,39 106,39
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_accounting_invoice_adjustment
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng Điều chỉnh E-Invoice - Viettel S-Invoice Cầu nối Chi tiết Dòng Kế toán và Lô/Sê-ri cho VAD Điều chỉnh thuế cho hóa đơn Bán hàng - Điều chỉnh hóa đơn