Kiểu tài khoản Doanh thu Tài chính

Kiểu tài khoản Doanh thu Tài chính

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

MIỄN PHÍ
Tên kỹ thuật to_account_financial_income
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 12.0 v 10.0 v 11.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC Báo cáo Kế toán & Tài chính