Phân hệ Trò truyện trực tuyến (Live chat)

Cải thiện dịch vụ khách hàng trực tiếp

 

live chat 3

Giao tiếp trong thời gian thực với những người truy cập website của bạn.

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

ERPOnline cung cấp cho bạn trò chuyện trực tuyến với khách hàng và người truy cập website trong thời gian thực. Không cần máy loại máy móc đặc biệt nào, tất cả mọi thứ được thực hiện trực tiếp trên trang web của bạn.

Cửa sổ chat xuất hiện trên màn hình ngay sau khi ai đó truy cập trang web của bạn.

Cung cấp thông tin lượng truy cập một cách nhanh chóng và đơn giản - trò chuyện trực tiếp với khách hàng trên trang web của bạn chưa bao giờ được dễ dàng hơn!

live chat 1

 

Tin nhắn trực tiếp

 

 live chat 2

Rất đơn giản và dễ dàng cho người truy cập để điều hướng trang web của bạn với tính năng trò truyện trực tiếp này.

Với phần mềm ERPOnline bạn có thể trò chuyện với những khách hàng trực tuyến - không cần các email dài dòng và các cuộc điện thoại! Trả lời bất kỳ câu hỏi mà họ có - ngay lập tức và trong thời gian thực.