Quản lý triết khấu (POS)

Cho phép nhân viên thu ngân nhanh chóng đưa ra phần trăm chiết khấu cho khách hàng. 

Disc