Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process)

Phân hệ này cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống), v.v….

Nó được tích hợp với cổng email để tự động lấy các email gửi đến từ các ứng viên và tự động lưu trữ hồ sơ ứng viên (nộp bằng email) trong danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Nó cũng được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu CV và tìm ra ứng viên mà bạn đang tìm kiếm. Tương tự, phân hệ được tích hợp với Phân hệ Khảo Sát cho phép bạn xác định các cuộc phỏng vấn cho các công việc khác nhau. Bạn có thể xác định các giai đoạn khác nhau của cuộc phỏng vấn và dễ dàng đánh giá ứng viên từ giao diện kanban.