Phân hệ Hỗ trợ Trao đổi dữ liệu điện tử tiêu chuẩn (Electronic Data Interchange)

Phân hệ Trao đổi dữ liệu điện tử EDI cung cấp khả năng trao đổi dữ liệu giữa doanh nghiệp với các đối tác một cách nhanh chóng, chính xác, đồng bộ, sử dụng định dạng EDI chuẩn quốc tế. Hầu hết tất cả các loại tài liệu trong hệ thống ERP (hợp đồng, hóa đơn, tài liệu chia sẻ, v.v.) do ERPOnline cung cấp đều có khả năng này nếu phân hệ EDI được cài đặt.

EDI (Electronic data interchange) là một phương thức để chuyển dữ liệu qua lại giữa các hệ thống máy tính hay mạng máy tính đang ngày càng trở nên phổ biến. Nó thường được sử dụng bởi các công ty vừa & lớn có khối lượng lớn dữ liệu trao đổi với bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) hoặc các công ty hoạt động thương mại điện tử. Các công việc có thể thực hiện với phương thức EDI: gửi hợp đồng mua (PO), hợp đồng bán (SO), hóa đơn, gửi lệnh đến kho, v.v.. Thậm chí, một số các tổ chức lớn đã sử dụng chuẩn EDI để xuất Vận đơn (Bill of Lading) và phát hành séc điện tử.

Do đó, chỉ cần hai tổ chức (không cần biết sử dụng hệ thống thông tin gì) chỉ cần có hệ thống thông tin có khả năng xuất và nhập dữ liệu theo định dang tiêu chuẩn EDI là có thể trao đổi thông tin với nhau một cách nhanh chóng (theo thời gian thực), chính xác, thuận tiện.