Giao diện lập trình ứng dụng (API)

Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)

Kết nối ERPOnline/Odoo cho các ứng dụng bên ngoài

 

API 1

 

Giao diện lập trình ứng dụng (API)

 

API 2

Bạn đang sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho thương mại điện tử của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác nhưng bạn muốn bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của ERPOnline/Odoo?

Chúng tôi có một giải pháp cho bạn - Tích hợp API!

API cung cấp cho bạn khả năng để kết nối phần mềm hiện tại của bạn với các ứng dụng của ERPOnline/Odoo một cách dễ dàng và một cách đơn giản.

 

Chuyển đổi thông tin một cách dễ dàng

 

Tính năng đặc biệt này cho phép bạn chuyển thông tin từ phần mềm của bạn trực tiếp đến nền tảng ERPOnline/Odoo - bạn có thể dễ dàng nhập / xuất dữ liệu và tất cả mọi thứ sẽ được tự động đưa vào đúng nơi bạn cần

Hãy để ERPOnline/Odoo làm các công việc nặng nhọc và bạn chỉ việc tận hưởng những lợi ích của dịch vụ này!

API 3

 

Tận hưởng sự tự do Với Công cụ ERPOnline/Odoo

 

API 4

API cung cấp cho bạn sự tự do để làm việc với các dữ liệu từ phần mềm của bạn trực tiếp trong bất kỳ các tính năng và ứng dụng của ERPOnline/Odoo.

Dễ dàng sử dụng bất kỳ ứng dụng tuyệt vời nào của chúng tôi trong khi nhập tất cả các địa chỉ liên lạc quan trọng, đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ phần mềm chuyên dụng của bạn.

Nhanh chóng và đơn giản - chỉ với ERPOnline/Odoo!