Hardware Proxy

Module này cho phép bạn kết nối từ xa giữa các thiết bị ngoại vi với máy chủ này.

Module này chỉ chứa các framework được phép. Các trình điều khiển thiết bị thực tế được tìm thấy trong các mô-đun khác mà phải được cài đặt riêng.