Phân hệ đánh giá nhân sự (Appraisal)

Phát triển tài sản quan trọng nhất của công ty bạn

 

Appraisal 1

Lập kế hoạch đánh giá nhân viên và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chuẩn xác

Thiết lập quá trình đánh giá và theo dói sự phát triển nhân viên của bạn

 

Phần mềm thẩm định hiệu suất lao động trực tuyến

Thiết lập đánh giá định kỳ nhân viên

 

Ứng dụng "đánh giá nhân viên" của ERPOnline mang đến cho bạn một phần mềm đánh giá hiệu quả mã nguồn mở cho phép bạn duy trì các quá trình thúc đẩy năng suất lao động trong công ty của bạn bằng cách thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất của nhân viên. Việc đánh giá thường xuyên nguồn nhân lực có thể mang lại lợi ích cho các thành viên cũng như cho doanh nghiệp của bạn.

Ứng dụng có thể dễ dàng được sử dụng bởi một doanh nghiệp nhỏ hoặc một công ty đa quốc gia.

Appraisal 2

 

 

Xây dựng quy trình đánh giá chuẩn xác

 

Appraisal 3

Tạo ra các cuộc khảo sát để thu thập câu trả lời các nhân viên của bạn. Chuẩn bị mẫu khảo sát của riêng bạn hoặc chọn từ các ví dụ có sẵn. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên, từ trên xuống, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng bởi người quản lý.

Đánh giá có thể được tạo ra cũng bởi một nhân viên, ví dụ như cho cấp dưới của mình, nhân viên cũng như cho quản lý của mình.

 

Dễ dàng thiết kế mẫu khảo sát riêng của bạn

 

Hệ thống đánh giá hiệu suất trực tuyến cho phép bạn tạo ra các cuộc khảo sát của riêng bạn. Với mẫu trình soạn thảo của chúng tôi bạn có thể nhanh chóng thêm câu hỏi, chỉnh sửa trang và soạn thảo một cuộc khảo sát hữu ích để có được câu trả lời tốt nhất từ ​​nhân viên của bạn. Bạn có thể tạo ra các mẫu mẫu dựa trên nhu cầu của riêng bạn.

Appraisal 4

 

Bạn kiểm tra bản khảo sát trước khi gửi chúng đi

 

Appraisal 5

Hệ thống ERPOnline/Odoo cho phép bạn kiểm tra mẫu khảo sát của bạn trước khi gửi nó cho cấp dưới, đồng nghiệp của bạn hoặc nhân viên khác.

Bạn có thể hiển thị nó cho người đồng quản lý của bạn hoặc một người giám sát và yêu cầu cho ý kiến ​​và đánh giá trước khi hoàn tất cuộc khảo sát.

 

Thiết lập kế hoạch Đánh giá

 

Việc đánh giá được thực hiện theo một kế hoạch trong đó bạn có thể tạo các cuộc khảo sát khác nhau. Mỗi cuộc khảo sát có thể được trả lời bởi một bộ phận hay một mức độ cụ thể trong hệ thống cấp bậc của nhân viên. Việc xem xét và đánh giá cuối cùng được thực hiện bởi người quản lý.

Một kế hoạch đánh giá có thể được gán cho một nhân viên. Các kế hoạch này xác định tần xuất và cách bạn quản lý đánh giá định kỳ cho từng nhân viên của bạn. Bạn sẽ có thể để xác định các bước và đính kèm các hình thức phỏng vấn của từng bước.

 

Appraisal 6

 

Đúng nơi vào đúng thời điểm

 

Appraisal 7

Yêu cầu phỏng vấn được tạo ra tự động bởi ERPOnline/Odoo theo kế hoạch đánh giá nhân viên. Mỗi người sử dụng nhận được email tự động và yêu cầu để thực hiện một cuộc đánh giá định kỳ của các đồng nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

 

Theo dõi và phân tích

 

Appraisal 8

Xem tình trạng đánh giá: nếu trả lời hoặc vẫn đang chờ đợi sự đánh giá cao.

 Xem các kế hoạch đánh giá dạng lịch

 Appraisal 9

Bạn có thể gửi lời nhắc để trả lời và xem các kế hoạch đánh giá thông qua việc xem lịch.

 Xem các câu trả lời

 Appraisal 10

Mỗi lần các thông tin khảo sát được các nhân viên trả lời đầy đủ, có thể được xem dưới dạng PDF hoặc được in ngay lập tức.