Nội dung bản mô phỏng ERPOnline (Demo)

Các Bản Demo (mô phỏng) có địa chỉ như sau:

 1. http://thuongmaidientu.demo.erponline.vn <== cấu hình sẵn ở mức cơ bản để mô phỏng mô hình cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến
 2. http://thuongmai.demo.erponline.vn <== cấu hình sẵn ở mức cơ bản để mô phỏng mô hình của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại & dịch vụ

Các bản demo này được cài sẵn các mô đun (module - phân hệ) với cấu hình và dữ liệu giả định phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp nói trên

Cơ cấu tổ chức & tài khoản người dùng

Chúng tôi lập dữ liệu giả định với các tài khoản người dùng như sau để bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm khả năng phân quyền của phần mềm

 • Ban giám đốc: quản lý chung.
  • Tên đăng nhập: giamdoc
  • Mật khẩu: giamdoc
 • Phòng kỹ thuật: phụ trách lắp ghép máy tính, bảo hành, bảo trì, khắc phục lỗi phần cứng, phần mềm.
  • Tên đăng nhập: kythuat
  • Mật khẩu: 123456
 • Kho: tổ chức và quản lý kho, nhân và xuất hàng.
  • Tên đăng nhập: kho
  • Mật khẩu: 123456
 • Phòng nhân sự: quản lý, tổ chức bộ máy nhân sự của công ty.
  • Tên đăng nhập: nhansu
  • Mật khẩu: 123456
 • Phòng kinh doanh: phụ trách việc mua hàng, bán hàng.
  • Tên đăng nhập: kinhdoanh
  • Mật khẩu: 123456
 • Phòng tài chính kế toán.
  • Tên đăng nhập: ketoan
  • Mật khẩu: 123456

Lưu ý:

 • Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa, nhập liệu vào các bản demo này. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu của các bản Demo này sẽ được xóa sạch và nạp lại vào lúc 00:00H và 12:00H hàng ngày. Nếu bạn muốn dùng thử với dữ liệu của chính mình mà không lo bị xóa sau những giờ nói trên, hãy chọn bản dùng thử 15 ngày (bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí tại trang web ERPOnline.vn để làm việc này).
 • Chức năng cài thêm module không áp dụng cho bản Demo. Nếu bạn muốn cài thêm module để trải nghiệm thêm tính năng, hãy đăng ký bản dùng thử cho riêng mình tại đây.

Mọi thắc mắc về cách sử dụng có thể được giải đáp tại khu vực Hỏi & Đáp hoặc Liên hệ với chúng tôi