Thương mại điện tử tích hợp

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Thương mại điện tử tích hợp cho phép Thúc đẩy doanh số thông qua chức năng bán trực tuyến. Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán và các cổng thanh toán trực tuyến.

Các phân hệ

Các phân hệ cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Thương mại điện tử

Cửa hàng trực tuyến với khả năng trình diễn sản phẩm một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Đồng bộ dữ liệu với phân hệ Kế toán & Tài chính. Tích hợp với phân hệ Quản lý kho để kiểm soát số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực.
(Chi tiết)

Quản lý giao hàng

Cho phép thiết lập chính sách giá giao hàng theo số lượng, khu vực giao hàng,....

Tùy chọn sản phẩm

Cho phép hiển thị các sản phẩm cùng loại, sản phẩm đi kèm... nhằm tăng khả năng bán hàng.
(Chi tiết)

Thanh toán trực tuyến

Tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến như Paypal, Authorize.Net, Buckaroo,...
(Chi tiết)