Event Location

Nam Cuong Nam Dinh Hotel

538 Trần Hưng Đạo, Hòa Vượng
TP. Nam Định
Nam Định Vietnam
+84 228 3676 888
+84 889 676 888
info@namcuongnamdinhhotel.com.vn