[Home] Nguyễn Thị Liên Use Cases Published: 5/16/20 Hits: 1,819

Drop shipping là một hình thức bán hàng mà khi cung cấp hàng hoá, bạn không lấy hàng hoá từ kho của mình, nhưng thay vào đó bạn tạo một đơn đặt hàng cho nhà cung cấp (đơn mua hàng) và yêu cầu họ trực tiếp phân phối những hàng hóa đó cho khách hàng của bạn. Vì vậy, hàng hóa không được đưa qua kho / công ty của bạn và trực tiếp được giao cho khách hàng từ nhà cung cấp. Khi các đơn mua hàng (sẽ tự động được tạo ra từ các đơn bán hàng) được hoàn thành thì các đơn bán hàng cũng tự động được chuyển về tình trạng "Hoàn thành".

Để cấu hình chức năng này trong ERPOnline/Odoo, chúng ta làm theo các bước sau:

Cai drop shipping

Cài đặt module Drop Shipping: 

Vào phần Thiết lập, tìm module Drop Shipping

  •  Khi bạn cài đặt, hệ thống sẽ tạo ra một hoạt động kho mới "Dropship" , nơi bạn sẽ tìm thấy các vị trí nguồn mặc định là "Nhà cung cấp" và vị trí đích mặc định là "khách hàng"

Hoat dong kho

    •  Vì vậy, hệ thống sẽ tạo ra tuyến đường sẽ có một quy tắc kéo (pull) từ Nhà cung cấp -> Khách hàng

Tuyen duong dich chuyen kho

  • Bạn kích hoạt tính năng bằng cách vào Thiết lập -> Cấu hình -> Bán hàng - Tính năng Chào giáđơn bán hàng "Choose MTO, drop shipping,... on sales order lines", cho phép chọn các tuyến đường trên dòng đơn hàng bán trong khi tạo ra các đơn bán hàng.

Thử nghiệm:

Để thử nghiệm, bạn tạo ra một sản phẩm và làm cấu hình như sausp black berry z30

  • Tuyến đường chọn "Cung ứng theo đơn hàng - Make to order "
  • Xác định các nhà cung cấp cho các sản phẩm.
  • Lưu ý: Chọn số lượng tối thiểu khi mua hàng từ nhà cung cấp sẽ ảnh hưởng tới việc tạo số lượng đặt hàng ở đơn mua hàng.
  1. Tạo các đơn bán hàng và trong khi nhập dòng sản phẩm bán chọn tuyến đường "Dropshipping" và xác nhận đơn hàng.
  2. Hệ thống sẽ tạo ra các đơn mua hàng dựa trên các tuyến đường, cho các nhà cung cấp được xác định trong form sản phẩm, phần thông tin nhà cung cấp. Khi bạn sẽ nhận được hàng trong đơn mua hàng, nó sẽ đưa các đơn đặt hàng vào tình trạng thực hiện.
  3. Bây giờ bạn sẽ có thể nhìn thấy một nút "Xem Delivery Order" mà sẽ đưa bạn đến đơn giao hàng với tên tiền tố là "DS ..."

Trong các đơn đặt hàng tạo ra, kiểm tra tab "giao hàng và hóa đơn", bạn sẽ tìm thấy vị trí đích là vị trí "khách hàng".

Chú ý: 

Ngoài ra, theo các cấu hình Mua hang từ thiết lập, nếu bạn chọn vào mục "Định tuyến - Quản lý Dropshipping", nó sẽ cài đặt các module dropshipping.