Trần Thu Ngọc Project Published: 12/15/21 Hits: 1,926

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu sơ lược và giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về ứng dụng Quản lý Dự án Odoo/ERPOnline.

Các tính năng chính của ứng dụng Quản lý Dự án

Cụm tính năng Quản lý dự án của Odoo/ERPOnline sẽ cung cấp những tính năng chính như dưới đây:

 • Quản lý tiến độ, nhiệm vụ trong dự án thông qua nhiều giao diện: Kanban, Gantt, v.v.

 • Phân quyền và vai trò cho nhân sự thực hiện dự án.

 • Báo cáo quản trị dự án trên nhiều phương diện, theo thời gian thực.

 • Tích hợp tính năng với các phân hệ khác.

Cài đặt & truy cập ứng dụng Quản lý Dự án

Để sử dụng các tính năng cơ bản của Dự án, người dùng có thể truy cập Ứng dụng, sau đó tìm kiếm và cài đặt các module sau:

 • project

 • website_form_project

 • project_timesheet_holidays

 • pad_project

erponline-cai-dat-ung-dung-quan-ly-du-an

Để sử dụng các tính năng quản lý dự án nâng cao do đội ngũ kỹ sư phần mềm của Odoo/ERPOnline phát triển, bạn hãy cài đặt thêm các module sau đây:

 • to_project_stages

 • to_hr_project_timesheet_timeoff_payroll

 • to_project_access

 • viin_hr_project

 • viin_project_gantt

 • viin_project_timesheet_leave

erponline-cai-dat-ung-dung-quan-ly-du-an-nang-cao

Sau khi cài đặt xong, hãy truy cập ứng dụng Dự án từ màn hình giao diện chính của phần mềm:

giao-dien-tong-quan-phan-mem-odoo-erponline

Phân quyền Quản lý Dự án

Truy cập theo hướng dẫn: vào mô-đun Thiết lập >> mục Người Dùng >> Quản lý người dùng >> Chọn người dùng cần thiết lập.

Trong phần Dự án có 3 lựa chọn:

 • Để trống: Người dùng sẽ không nhìn thấy phân hệ Dự án trong giao diện chính.

 • Người dùng: Người dùng sẽ nhìn thấy phân hệ Dự án và các dự án được phân quyền.

 • Quản trị viên: Có quyền truy cập, tạo, xóa, sửa tất cả các dự án và nhiệm vụ.

erponline-phan-quyen-nguoi-dung-du-an

Thiết lập chung ứng dụng Quản lý Dự án

Truy cập theo đường dẫn: vào mô đun Thiết lập >> Dự án. Trong danh mục này, bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản của Dự án:

 • Pad Cộng tác: Sử dụng soạn thảo hợp tác văn bản đa phương tiện trọng các nhiệm vụ.

 • Nhiệm vụ con: Cho phép doanh nghiệp chia nhỏ các nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.

 • Sử dụng Đánh giá cho Dự án: Cho phép doanh nghiệp theo dõi sự hài lòng của khách hàng trong các nhiệm vụ của dự án.

 • Nhật ký công việc: cho phép tích hợp chấm công vào dự án bằng việc ghi nhận thời gian làm việc thực trên các nhiệm vụ.

giao-dien-thiet-lap-chung-ung-dung-quan-ly-du-an-odoo-erponline

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất tìm hiểu tổng quan về ứng dụng Quản lý Dự Án. Tiếp theo, hãy cùng đến với cách Quản lý công việc và nhiệm vụ với ứng dụng Quản lý Dự Án trong Odoo/ ERPOnline qua bài viết dưới đây.