Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 1,514

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, văn hóa thanh toán hóa đơn khi ăn kèm thêm tiền tip vô cùng phổ biến. Odoo/ ERPOnline cũng cung cấp cho tùy chọn này.

Kích hoạt tính năng

Để kích hoạt tính năng này, hãy truy cập Điểm bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Điểm bán hàng và chọn PoS của bạn.

Trong danh mục Hóa đơn & Biên lai, bạn sẽ tìm thấy mục Tip. Chọn và tạo sản phẩm tương ứng

Thêm tiền Tips vào hóa đơn

Khi ở trên giao diện thanh toán chúng ta có nút Tips, sau đó nhập vào số tiền mà khách hàng tip thêm cho bạn


Sau khi nhập xong số tiền típs, tiếp tục tiến trình thanh toán như bình thường