Bùi Giang Nam Manufacturing Published: 2/4/21 Hits: 2,388

Trong Ứng dụng Sản xuất của Odoo, bạn có thể Tháo dỡ sản phẩm. Hai trường hợp cho tình huống này bao gồm: (1) bạn có thể tháo dỡ các sản phẩm mà mình tự tạo ra hoặc (2) tháo dỡ các sản phẩm nhận được (sản phẩm được mua về).

Đối với trường hợp đầu tiên, bạn đang tự sản xuất sản phẩm. Nếu một trong những sản phẩm đó có khiếm khuyết, bạn có thể muốn tháo dỡ nó, sử dụng lại một số thành phần của nó, thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Trong trường hợp thứ hai, bạn đang mua sản phẩm với mục đích duy nhất là tháo dỡ và tái chế chúng.

Lệnh tháo dỡ

Trong khi ở trong Ứng dụng Sản xuất, trong tab Hoạt động, bạn sẽ tìm thấy menu lệnh tháo dỡ.


Khi tạo mới một lệnh tháo dỡ, nếu bạn muốn tháo dỡ một cái gì đó mà bạn đã sản xuất ra thì bạn có thể lựa chọn một lệnh sản xuất (MO) hoặc chỉ lựa chọn một sản phẩm nếu bạn muốn tháo dỡ sản phẩm hàng hóa mà bạn đã nhận về.


Khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin, chỉ cần nhấp vào tháo dỡ và quá trình sẽ kết thúc.

Nếu bạn tháo dỡ một sản phẩm mà bạn đã sản xuất trước đó, bạn sẽ nhận được các thành phần từ MO quay lại trong kho.

Nếu bạn tháo dỡ một sản phẩm mà bạn đã mua, bạn sẽ nhận được các thành phần từ BoM quay lại trong kho.

 Quay về đầu trang