Nguyễn Trọng Hải Bình Project Published: 11/24/21 Hits: 1,649

Tạo mới một giai đoạn của nhiệm vụ

Sau khi tạo mới một dự án, hệ thống đưa người dùng tới cửa sổ tổng hợp nhiệm vụ với giao diện Kanban để tạo và thiết lập các giai đoạn của nhiệm vụ như dưới đây:

tạo mới một giai đoạn cho nhiệm vụ trong Odoo/ERPOnline

Tại đây, bạn chỉ cần nhập tên của Giai đoạn sau đó ấn vào "Thêm" để tạo một giai đoạn của dự án. Bạn cũng có thể tạo và thiết lập các giai đoạn theo hướng dẫn tại phần thiết lập của dự án.

Các tùy chọn thiết lập của giai đoạn

Để truy cập thiết lập của giai đoạn nhiệm vụ, bạn vào giao diện Kanban của Dự án, sau đó chọn biểu tượng báng răng trên thẻ Kanban của giai đoạn dự án cần thiết lập và danh mục sẽ xuất hiện:

thiết lập giai đoạn của nhiệm vụ

Trong danh mục này, bạn có thể lựa chọn các tác vụ tác động lên Giai đoạn nhiệm vụ:

 • Fold: Thu gọn giai đoạn và các nhiệm vụ đang ở giai đoạn đó thành 1 cột nhỏ

 • Sửa Giai đoạn

 • Xóa: Xóa giai đoạn

 • Lưu trữ tất cả: Chuyển tất cả các nhiệm vụ đang ở giai đoạn này sang trạng thái lưu trữ

 • Bỏ lưu trữ tất cả: Chuyển tất cả các nhiệm vụ ở giai đoạn này đang ở trạng thái lưu trữ trở lại

Sau khi chọn Sửa giai đoạn, chúng ta sẽ có các thiết lập sau:

 • Tên giai đoạn

 • Mẫu Email: Tự động gửi mail cho khách hàng theo mẫu được chọn nếu tác vụ đạt đến giai đoạn này

 • Color in Kanban: Gán thẻ màu cho các nhiệm vụ trong giai đoạn của dự án, giúp cho việc theo dõi các nhiệm vụ của dự án theo giai đoạn dễ dàng hơn

 • Mẫu email đánh giá: Tự động gửi mail cho khách hàng được thiết lập trên dự án khi đạt đến giai đoạn này để thu thập ý kiến, mức độ hài lòng của khách hàng

 • Trạng thái Kanban tự động: Tự động chuyển trạng thái của nhiệm vụ dựa theo mức độ hài lòng của khách hàng trong email đánh giá

 • Đóng trong Kanban: Mặc định sẽ thu gọn giai đoạn này thành một cột nhỏ, dùng cho các giai đoạn không cần sự theo dõi

 • Dự án: Giai đoạn sẽ được xuất hiện trong các Dự án được chọn ở đây

 • Trình tự: Thứ tự xuất hiện của giai đoạn trong dự án