Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 2,054

Bạn có thể biết khái niệm về giờ Happy Hours: trong một khoảng thời gian nhất định, các đồ uống được phục vụ với mức giá giảm rất sâu (thường là giảm giá 50% hoặc mua một tặng một). Khi khoảng thời gian này kết thúc, giá sẽ trở lại bình thường. Nhưng điều đó liên quan như thế nào với Odoo?

Trong Odoo, bạn có thể thiết lập Happy Hours thông qua việc sử dụng Bảng giá. Các Bảng giá đó cho phép tạo nhiều mức giá cho cùng một sản phẩm: giá thông thường và giá đặc biệt dành cho giờ khuyến mãi.

Cấu hình

Để thiết lập Bảng giá, hãy chuyển đến Điểm bán hàng  Cấu hình  Cấu hình và bật tính năng Bảng giá. Sau đó, chuyển đến Điểm bán hàng  Cấu hình  Điểm bán hàng và bật Bảng giá cho PoS.

Bây giờ, bạn có thể tạo Bảng giá bằng cách nhấp vào liên kết Bảng giá. Sau đó, hãy thiết lập bằng cách chọn danh mục sản phẩm bạn muốn đưa vào giờ khuyến mãi và giảm giá.

Quay lại cài đặt PoS của bạn và thêm bảng giá Giáng sinh - Giờ hạnh phúc vào danh sách. Bạn thậm chí có thể chọn một bảng giá mặc định nếu cần.

Sau đó có thể chọn bảng giá này trưc tiếp trên giao diện PoS