Tô Lan Anh Point of Sale Published: 1/29/21 Hits: 1,737

Quản lý quỹ tiền mặt cho phép bạn kiểm soát số lượng quỹ tiền mặt khi mở và đóng phiên. Do đó bạn có thể đảm bảo không có lỗi nào được thực hiện và không bị thất thoát tiền mặt.

Kích hoạt chế độ quản lý tiền mặt

Để kích hoạt chế độ Quản lý tiền mặt, truy cập Điểm bán lẻ  Cấu hình  Điểm bán lẻ và lựa chọn giao diện PoS.

Bên dưới mục thanh toán lựa chọn thiết lập phần quản lý tiền mặt.


Ví dụ: Bạn muốn thiết lập để khi mở hàng luôn có sẵn 1.000.000đ tiền mặt với các mệnh giá khác nhau tùy người dùng lựa chọn


Bắt đầu phiên bán mới

Trước khi bắt đầu 1 phiên bán hàng hệ thống sẽ hỏi lại về số tiền mặt có sẵn khi mở phiên, mặc định là giá trị đã thiết lập. Ngoài ra có thể thêm/ bớt giá trị theo thực tế.