Nguyễn Thị Liên Sales Published: 8/25/20 Hits: 3,019

Đối với việc phân quyền và quản lý đội bán hàng, thông thường chúng ta có nhu cầu tổ chức thành các đội bán hàng theo vùng, miền, hình.... theo cấu trúc phân cấp hình cây. ERPOnline đã bổ sung các tính năng để giúp bạn tổ chức phân quyền quản lý đội bán hàng cho phù hợp hơn.

Cài đặt tính năng cho Đội bán hàng

Để sử dụng các tính năng này bạn cài các module liên quan:


Sau khi cài đặt các module, kết hợp với việc phân quyền mặc định ở phần Bán hàng, CRM của Odoo/ERPOnline chúng ta đã có đủ tính năng để bắt đầu thiết lập các Đội bán hàng như mong muốn.

Thiết lập, tổ chức đội bán hàng

Phân chia khu vực

Menu: CRM/ Cấu hình/ Khu vực Bán hàng, nhấn tạo.


Các khu vực có cấu trúc cha con, bạn có thể tạo nhiều cấp độ cho các khu vực theo cách quản lý của công ty mình:


 • Tên

 • Hiệu lực: Nếu không còn sử dụng khu vực này bạn có thể bỏ hiệu lực để không còn hiển thị khi chọn ở các nghiệp vụ liên quan

 • Khu vực cấp cha: của khu vực này

 • Quản lý: Nhân viên quản lý khu vực này, ở đây chính là người dùng nội bộ được phân quyền trong phần mềm

 • Khu vực cấp con: thuộc khu vực này

 • Đội: đội bán hàng thuộc khu vực này

Tạo các đội bán hàng

Trong Module CRM, Bạn sử dụng menu: CRM/Cấu hình/Kênh/Đội bán hàng, nhấn tạo đội bán hàng mới


Một số thông tin cần thiết lập trên Đội bán hàng:


 • Tên đội bán hàng

 • Báo giá, cơ hội: có thể chọn gán báo giá, cơ hội cho từng đội bán hàng

 • Trưởng nhóm: là người phụ trách đội. Một người có thể phụ trách nhiều đội và có thể thấy các thông tin liên quan đến đội mình phụ trách

 • Khu vực: là khu vực mà đội bán hàng thuộc về

 • Email bí danh: là email được tạo để dùng chung, nếu khách hàng gửi vào địa chỉ email này thì các tiềm năng, cơ hội tạo ra gán với đội đó.

 • Chịu trách nhiệm: là người được gán vào các tài liệu liên quan nếu được tạo tự động gán cho đội bán hàng này. VD gửi địa chỉ email của đội

 • Mục tiêu hóa đơn: Mục tiêu doanh số dựa vào các hóa đơn được xuất có gán tên đội này. Kết hợp với thống kê doanh số theo hóa đơn thực tế để quản lý Mục tiêu doanh số.

 • Công ty: được lựa chọn nếu sử dụng tính năng đa công ty.

 • Các thánh viên trong đội: Danh sách nhân viên kinh doanh thuộc về đội này. Mỗi nhân viên chỉ được chọn vào 1 đội. Nếu chọn ở đội khác thì tự động sẽ bị loại khỏi đội đã tạo trước đó.

 • Mục tiêu doanh số: thiết lập mục tiêu doanh số cho từng nhân viên trong đội trong các khoảng thời gian xác định.

Quản lý các đội bán hàng với ERPOnline

Sau khi thiết lập các thông tin cần thiết như trên, chúng ta bắt đầu ứng dụng để quản lý các cơ hội, các báo giá, đơn bán theo đội bán hàng.

Thông thường, có ba trường hợp chính để khởi đầu cho quá trình bán hàng

 1. Các cơ hội bán hàng được tạo tự động từ các nguồn khác nhau và bạn có thể tạo quy tắc tự động để gán chúng cho một người phụ trách chính. Người này sẽ điều phối, phân chia các đơn hàng cho từng đội để chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. Ví dụ gửi vào email chung, từ các mối quan hệ của lãnh đạo....

 2. Cơ hội bán hàng được tạo tự động do gửi vào email chung của từng đội bán hàng, lúc này phần mềm tự động gán cho đội đó và người chịu trách nhiệm. Sau đó người này có thể điều phối trong đội để gán cho nhân viên bán hàng cụ thể.

 3. Người bán hàng nhận thông tin qua điện thoại, tin nhắn, khách đến của hàng.... và tạo thủ công các cơ hội/ báo giá, lúc này phần mềm lấy thông tin của người đang thao tác gán với đơn hàng. Người này cũng có thể thay đôi gán cho người khác để hỗ trợ tiếp nếu muốn.

Để xem đội bán hàng, người phụ trách trong từng trường hợp như sau:

Cơ hội kinh doanh: menu CRM/Cơ hội


Báo giá/ Đơn hàng: Menu Bán hàng/báo giá/đơn hàng


Nếu báo giá được tạo từ một cơ hội kinh doanh thì những thông tin liên quan đến nhân viên, đội bán hàng sẽ được kế thừa từ cơ hội chuyển sang.

Việc phân cấp và ghi nhận thông tin đội bán hàng giúp bạn có thể lên các mục tiêu kinh doanh và theo dõi doanh số cho từng nhân viên, từng đội, từng khu vực.

 Quay về đầu trang

Bán hàng dễ dàng và nhanh chóng với các mẫu báo giá sinh động và tối ưu. Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí!