Trần Thu Ngọc Project Published: 12/25/21 Hits: 2,485

Với ứng dụng Quản lý Dự Án, người dùng không những có thể quản lý công việc, nhiệm vụ một cách tối ưu mà còn dễ dàng đo lường hiệu quả dự án qua các báo cáo phân tích đa dạng.

Quản lý Danh sách và Tiến độ Công việc

Quản lý danh sách công việc

Khi bắt đầu với ứng dụng Dự Án, bạn có thể thấy toàn bộ danh sách dự án ngay tại giao diện chính. Bạn cũng có thể khởi tạo một dự án bằng cách chọn Tạo.

erponline-khoi-tao-du-an

Sau đó, bạn điền tên dự án và nhấn nút Tạo để xác nhận khởi tạo dự án này.

Ví dụ: Tên dự án là "Thiết kế biệt thự Ngọc An".

erponline-khoi-tao-du-an

Khi đó, dự án bạn vừa tạo cũng sẽ được hiển thị tại giao diện chính của ứng dụng Dự án.

Bên cạnh đó, trong mỗi dự án sẽ bao gồm danh sách các nhiệm vụ liên quan.

erponline-danh-sach-nhiem-vu-du-an

Tham khảo bài viết Tạo và Thiết lập Nhiệm vụ cho Dự án để được hướng dẫn chi tiết.

Tại giao diện Kanban đơn giản, bạn có thể xem hướng dẫn tại phần Xem ví dụ và tạo các giai đoạn phù hợp cho các nhiệm vụ.

erponline-tao-giai-doan-nhiem-vu-du-an

Tham khảo bài viết Tạo và Thiết lập các Giai đoạn của Nhiệm vụ để được hướng dẫn chi tiết.

Quản lý tiến độ công việc

Tiến độ công việc theo thời gian dự kiến và thời gian thực tế đã thực hiện

Tại mỗi nhiệm vụ của từng dự án, bạn có thể quản lý tiến độ công việc qua các tab:

1. Chấm công: những người tham gia dự án sẽ chấm công tại đây. Đồng thời, bạn cần thiết lập những thông tin sau:

  • Giờ dự kiến: Thời gian dự định để đạt được nhiệm vụ.

  • Tiến độ: Hiển thị tiến độ của nhiệm vụ hiện tại.

  • Phân bổ nguồn lực: Phần trăm thời gian được dành ra để phân bổ cho nhiệm vụ này và giúp tính toán Ngày kết thúc dự kiến thực tế hơn.

erponline-quan-ly-tien-do-cong-viec-qua-tab-cham-cong

2. Thông tin thêm: thêm những thông tin khác cho nhiệm vụ. 

  • Ngày bắt đầu dự kiến: ngày dự kiến bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

  • Ngày kết thúc dự kiến: ngày dự kiến hoàn thành nhiệm vụ.

erponline-quan-ly-tien-do-du-an-qua-tab-thong-tin-them

Việc thiết lập đầy đủ các thông tin trên của tab Chấm công và tab Thông tin thêm sẽ giúp bạn nắm được một cách chi tiết hơn tiến độ thực hiện nhiệm vụ nói riêng và dự án nói chung.

Sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý tiến độ

Sau khi thiết lập đầy đủ các thông tin trên qua tab Chấm Công và tab Thông tin thêm, tiến độ công việc của từng dự án cùng các nhiệm vụ tương ứng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng qua biểu đồ Gantt bằng các thao tác sau:
Chọn một dự án  >> nhấp vào biểu tượng view viin_gantt.

erponline-quan-ly-tien-do-cong-viec-du-an-bieu-do-gantt

Để xem tiến độ công việc của toàn bộ các dự án, bạn chỉ cần tắt dự án đang chọn trên thanh tìm kiếm.

erponline-quan-ly-tien-do-cong-viec-du-an-bieu-do-gantt

Báo cáo Phân tích Hiệu quả Dự án

Các báo cáo phân tích hiệu quả một cách trực quan được thể hiện đa dạng như: đồ thị cột (có thêm lựa chọn xếp chồng), đồ thị đường, biểu đồ bánh tại:
Ứng dụng Dự Án >> vào menu Báo cáo >> vào menu con Phân tích Nhiệm vụ.

erpnline-bao-cao-phan-tich-nhiem-vu

 Từ đây, bạn có thể lựa chọn hình thức thể hiện báo cáo với thước đo phù hợp.

erpnline-bao-cao-phan-tich-nhiem-vu

Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt chế độ xem Pivot ở góc phải bên trên màn hình.

erponline-che-do-xem-bao-cao-pivot

Tập hợp Chi phí và Doanh thu của Dự án

Theo dõi chi phí và doanh thu dự án

Khi triển khai một dự án cùng Odoo/ERPOnline, bạn hoàn toàn có thể chủ động theo dõi được tình hình tổng quan về chi phí, doanh thu, lợi nhuận, nhiệm vụ, thời gian và con người, tất cả đều ở cùng một nơi với các thao tác sau:
Tại ứng dụng Dự án >> chọn sửa Dự án >> tại tab Thiết lập >> kích hoạt Chấm công.

erponline-kich-hoat-cham-cong-du-an

 Menu Tổng quan sẽ hiển thị trong giao diện Kanban.

Erponline-tong-quan-bao-cao-du-an

Tổng quan dự án được chia theo các hạng mục:

  • Giờ công đã ghi nhận & khả năng sinh lời.

  • Thời gian theo con người.

  • Bảng chấm công.

erponline-tong-quan-bao-cao-du-an
erponline-tong-quan-bao-cao-du-an

Báo cáo chi phí và doanh thu dự án

Trong menu Báo cáo, chọn menu con Chi phí và Doanh thu của Dự ánTừ đó, bạn có thể chọn trong số các tùy chọn biểu đồ hoặc thực hiện phân tích báo cáo thông qua chế độ xem Pivot.

erponline-bao-cao-chi-phi-doanh-thu-du-an


Với ứng dụng Quản lý Dự án trong Odoo/ERPOnline, quá trình triển khai dự án sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết hơn khi bạn nắm trong tay cơ hội quản lý và đo lường hiệu quả dự án với các báo cáo trực quan và danh sách tiến độ công việc rõ ràng.