Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 1,594

Khi đi ăn, việc cung cấp giải pháp tách hóa đơn cho khách hàng sẽ để lại cho họ trải nghiệm tích cực. Đó là lý do tại sao tính năng này có sẵn trong ứng dụng Điểm bán lẻ của Odoo/ERPOnline

Cấu hình

Để kích hoạt tính năng Tách hóa đơn, truy cập Điểm bán lẻ  Cấu hình  Điểm bán lẻ và chọn giao diện PoS.

Trong danh mục Hóa đơn và Biên lai, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Tách hóa đơn

Chia tách 1 hóa đơn

Ở giao diện điểm bán lẻ, có xuất hiện thêm nút Tách