Bùi Giang Nam Manufacturing Published: 1/29/21 Hits: 2,577

Trong một số trường hợp, các công ty cần lên lịch trình hoạt động sản xuất của họ. Làm như vậy, họ có thể sắp xếp công việc cho cả ngày và chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nó giúp tránh việc lên lịch nhiều hoạt động sản xuất cùng một lúc khi bạn không có đủ năng lực để thực hiện.

Với Odoo, các công ty có thể lên lịch ngày bắt đầu dự kiến ​​cho các lệnh sản xuất của họ. Không có khả năng trùng lặp, không có vấn đề tiềm ẩn với quy hoạch. Và, nếu bạn lập kế hoạch cho hai hoạt động sản xuất tại cùng một năng lực sản xuất, vào cùng một giờ, thì hoạt động sản xuất thứ hai sẽ được lên lịch ngay sau hoạt động sản xuất đầu tiên, tránh tình trạng chồng chất công việc.

Tạo hoạt động sản xuất

Điều đầu tiên bạn cần làm là mở ứng dụng Sản xuất . Sau đó, vào cài đặt và bật tính năng Hoạt động sản xuất.


Bây giờ, hãy chuyển đến menu hoạt động sản xuất . Chọn sản phẩm của bạn và thêm Ngày bắt đầu theo kế hoạch .


Ghi chú

Trường "Thời hạn bắt đầu" là thông tin. Nó cho bạn thấy cho đến khi bạn có thể khởi động lệnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu ban đầu.

Đánh dấu lệnh sản xuất của bạn là việc cần làm và lập kế hoạch. Bằng cách chuyển đến menu Lập kế hoạch , bạn có thể truy cập vào các lệnh sản xuất đã lên lịch. Đây là cái chúng tôi vừa tạo:


Ghi chú

Nếu bạn lập kế hoạch cho hai hoạt động sản xuất vào cùng một giờ, hoạt động sản xuất thứ hai sẽ được lên kế hoạch sau hoạt động sản xuất đầu tiên nếu công việc cần được thực hiện tại cùng một năng lực sản xuất. Sau đó, ngày bắt đầu sẽ được cập nhật tự động khi xem xét vị trí trống đầu tiên trên năng lực sản xuất.

Nếu bạn vượt quá ngày dự kiến ​​và bắt đầu công việc muộn hơn, bạn sẽ có một thông tin về ngày đó trong tab Theo dõi thời gian của hoạt động sản xuất của bạn. Quay về đầu trang