Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/1/21 Hits: 1,904

Không có thiết lập cần thiết để giao hàng một bước. Mặc định vận chuyển ra ngoài là thiết lập giao hàng trực tiếp từ kho tới khách hàng.

Tuy nhiên, nếu tuyến nâng cao được hoạt động và bạn cài đặt một thiết lập vận chuyển khác trên nhà kho, bạn cần cài đặt nó quay lại thiết lập giao hàng một bước. Đến danh mục lựa chọn: Kho vận  Thiết lập  Kho hàng và sửa kho hàng được đề cập.

Sau đó, lựa chọn Giao hàng trực tiếp tại chiến lược Lô hàng giao.


Tạo một đơn bán

Trong ứng dụng Bán hàng, tạo một báo giá với sản phẩm lưu kho để giao hàng và xác nhận báo giá.

Lưu ý rằng chúng ta nhìn thấy  một liên kết giao hàng với đơn bán này trong nút thống kê trên đơn bán. Nếu bạn kích vào nút Giao hàng, bạn sẽ nhìn thấy yêu cầu giao hàng của bạn.


Xử lý một đơn giao

Bạn cũng có thể tìm thấy yêu cầu giao hàng trực tiếp từ ứng dụng Kho vận. Tại giao diện tổng quan, bạn có thể kích vào nút Chờ xử lý bên dưới.

media/one_step_03.png

Nhấn vào lựa chọn mà bạn muốn xử lý. Bạn có thể kích Xác nhận để hoàn thành dịch chuyển nếu có sẵn sản phẩm trong kho.


Một khi bạn xác nhận yêu cầu giao hàng, sản phẩm sẽ rời địa điểm WH/Stock và được chuyển tới địa điểm Khách hàng. Bạn dễ dàng nhìn thấy khi việc giao hàng đã diễn ra nhờ thanh trạng thái của phiếu giao hiển thị là Hoàn thành.