Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 1,757

Trong Odoo/ERQOnline, bạn có khả năng giao các sản phẩm của bạn trong các gói hàng khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng và trọng lượng của các sản phẩm của bạn.

Cấu hình

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt tính năng Giao hàng theo gói trong Ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Thiết lập.


Xử lý một Phiếu giao hàng

Bây giờ, bạn có thể tạo một kế hoạch giao hàng với một số sản phẩm trong phiếu giao. Bạn có thể tạo mới các gói hàng và chỉ định chúng trên các dòng dịch chuyển kho.


Sau đó, bạn có thể xác định kiểu đóng gói từ cửa sổ này. Khi yêu cầu giao hàng được xác nhận, bạn có thể dỡ các sản phẩm đã được đóng trong gói hàng.


Một nút sẽ xuất hiện ở trên giao diện, cho phép bạn tìm thấy tất cả các gói hàng của đơn đặt hàng.Sử dụng nút Đóng vào Gói

Một cách khác để đóng các sản phẩm vào các gói là sử dụng nút Đóng vào Gói. Nó sẽ tự động chỉ định một gói cho số lượng sản phẩm đã điền ở cột hoàn thành và nhân bản dòng dịch chuyển kho nếu cần.


Sau đó, bạn sẽ cập nhật các gói khác được tạo bằng cách này, bằng cách ấn trực tiếp vào nút Gói hàng.