Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 1,604

Để giảm bớt quy trình làm việc giữa khu phục vụ khách và khu nấu nướng pha chế, việc in các đơn đặt hàng có thể được thực hiện trên giao diện PoS ngay trong nhà bếp hoặc quầy bar

Kích hoạt máy in ở quầy bar/ nhà hàng

 Để kích hoạt tính năng In đơn hàng, truy cập Điểm bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Điểm bán hàng và chọn giao diện PoS của bạn.

Thêm một máy in

Trong menu cấu hình, chọn Máy in lệnh và thêm máy in vào đây

In phiếu đặt hàng trong nhà hàng/ quầy bar