Nguyễn Thị Thanh Vân Point of Sale Published: 3/24/21 Hits: 2,018

Trên thực tế, việc liên kết giữa các đơn hàng của điểm bán lẻ với các đơn hàng bán vẫn thường xuyên xảy ra. Có thể kể đến một số trường hợp như:

  • Khi khách hàng tìm kiếm một sản phẩm mà tại POS chưa đáp ứng đủ nhu cầu, phụ trách bán hàng có thể đề xuất khách hàng đặt hàng, để lại thông tin và hẹn ngày trả hàng.

  • Thay vì mua sắm ngay tại POS, khách hàng muốn lấy báo giá cho những sản phẩm mà họ mong muốn.

  • Trong một vài trường hợp, bạn cũng có thể mong muốn bán những sản phẩm dịch vụ của mình đến cả những khách hàng mua lẻ và khách hàng doanh nghiệp. 

Với tính năng phát triển của ERPOnline, giúp bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Đơn hàng của Điểm bán lẻ thành một Báo giá trực tiếp trên giao diện Điểm bán lẻ mà không cần phải truy cập vào bên trong phân hệ Bán hàng.

Cấu hình

Để kích hoạt tính năng Chuyển đổi thành Báo giá, hãy cài đặt mô đun Pos Oder to Sales Quotation do ERPOnline phát triển.

Odoo • Text and Image

Sử dụng tính năng trên giao diện POS

Từ giao diện thanh toán đơn hàng, sau khi đã lựa chọn sản phẩm và khách hàng tương ứng, bạn sử dụng nút chọn Create Sales Order để tạo Báo giá với tất cả dữ liệu đã chọn trong giao diện phiên bán hàng trước đó (bao gồm sản phẩm, số lượng, bảng giá, đơn giá, khách hàng, thuế,...).


Hệ thống sẽ xác nhận lại việc bạn muốn tạo Báo giá. Sau khi chọn xác nhận, bạn sẽ được chuyển đến giao diện bên trong của phân hệ Bán hàng để xem chi tiết Báo giá.

Chuyển đơn hàng đến cửa hàng/kho khác

Trong trường hợp khách hàng muốn mua sản phẩm không có sẵn tại cửa hàng của bạn, bạn có thể tạo Báo giá và chuyển đơn hàng này đến cửa hàng khác hoặc giao hàng từ một kho khác. Bằng cách trên giao diện Báo giá -> chọn tab Thông tin khác -> chọn Kho hàng. Tại đây bạn có thể chọn Kho hàng để giao sản phẩm mà bạn mong muốn. 


Theo dõi Đơn bán được chuyển đổi từ POS 

Sau khi xác nhận Báo giá để chuyển thành Đơn bán, tại giao diện Thông tin khác của Đơn bán còn lưu lại nguồn gốc của Đơn bán này đến từ phiên bán hàng nào trên POS. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi được tất cả các Đơn bán mà được chuyển đổi từ đơn hàng của Điểm bán lẻ bằng cách lọc hoặc nhóm Đơn bán theo Phiên, tùy mục đích tìm kiếm. 


 Quay về đầu trang

Tham khảo thêm các tính năng về Điểm bán lẻ cùng những bài viết liên quan để có trải nghiệm toàn diện hơn với hệ thống ERPOnline.