Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/8/21 Hits: 1,944

Việc triển khai kho hàng tốt sẽ đảm bảo rằng các sản phẩm tự động di chuyển đến vị trí đích thích hợp của chúng. Để quá trình đó dễ dàng hơn, Odoo sử dụng các quy tắc sắp xếp. Vậy quy tắc sắp xếp là gì? Quy tắc sắp xếp là quá trình đưa sản phẩm ra khỏi lô hàng nhận và trực tiếp đưa chúng vào vị trí thích hợp nhất.

Ví dụ, nếu một nhà kho chứa các chất dễ bay hơi, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng một số sản phẩm nhất định không được gần nhau vì có thể xảy ra phản ứng hóa học. Đây là nơi mà quy tắc sắp xếp tạm dừng, để tránh lưu trữ sai sản phẩm.

Cấu hình

Bạn vào ứng dụng Kho vận, đi tới Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt Tuyến nhiều bước. Đồng thời, tùy chọn Đa địa điểm kho cũng được tự động kích hoạt.

media/putaw1.png 

Thiết lập một quy tắc sắp xếp 

Trong một số trường hợp, như đối với cửa hàng bán lẻ rau và trái cây, họ phải lưu trữ sản phẩm ở các vị trí khác nhau để duy trì chất lượng sản phẩm.

Giả sử có một địa điểm kho hàng WH/Stock và hai địa điểm phụ là WH/Stock/Vegatable và WH/Stock/Fruits.

Để quản lý các địa điểm đó, chúng tôi sẽ tạo các quy tắc sắp xếp. Để làm được như vậy, bạn đi tới Cấu hình  Quy tắc sắp xếp. Sau đó, kích và tạo và cấu hình quy tắc đầu tiên cho biết vị trí chính mà sản phẩm sẽ nhập trước khi được chuyển hướng đến đúng vị trí.

Lưu ý:

Các quy  tắc sắp xếp có thể được xác định theo từng sản phẩm hoặc theo nhóm sản phẩm khác nhau.

media/putaw2.png

Bây giờ, nếu mua táo và cà rốt từ một nhà cung cấp, chúng sẽ được nhóm lại trong cùng một biên lai nhưng được tự động chuyển hướng đến đúng vị trí nhờ các quy tắc sắp xếp đã cài đặt. Thông tin này được ghi nhận trong mục Báo cáo  Báo cáo tồn kho.

media/putaw3.png

media/putaw4.png

media/putaw5.png