Nguyễn Thị Liên General Published: 7/13/20 Hits: 2,949

Để bắt đầu sử dụng ERPOnline, bạn đăng nhập hệ thống bạn đã đăng ký (Tham khảo: Cách đăng ký hệ thống riêng.)

Cài đặt các tính năng Odoo/ERPOnline phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Mỗi doanh nghiệp có những nghiệp vụ đặc thù riêng và cần những tính năng phù hợp để vừa đủ sử dụng. ERPOnline có hàng nghìn module tính năng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng cần hết các tính năng đó. Nguyên tắc cài đặt tính năng cho hệ thống của bạn là cài từ từ, vừa đủ, cần đến đâu cài đến đó để có đủ tính năng sử dụng nhưng không quá nhiều gây phức tạp hệ thống.

Sau khi bạn tạo một hệ thống ERPOnline riêng, bạn đăng nhập bằng username/Pass được cung cấp, bạn bắt đầu cài đặt các module tính năng cần sử dụng tại menu: Ứng dụng

Giao diện tổng quan phần mềm Odoo ERPOnline

Mặc định bộ lọc các module là ứng dụng sẽ được hiển thị, để thấy nhiều hơn các tính năng khác bạn có thể bỏ bộ lọc này đi.

Bạn có thể chọn cài từng module tính năng bằng cách nhấn nút Cài đặt ở từng module:

Giao diện cài đặt ứng dụng Odoo ERPOnline

Hoặc bạn cài một lúc nhiều module bằng cách chuyển về giao diện dạng list và tích chọn nhiều, sau đó mở rộng nút Hành động và chọn cài nhiều module một lúc:

Cài đặt hàng loạt ứng dụng Odoo ERPOnline 

Note: Sau khi tiến trình cài đặt chạy xong, bạn có thể F5 lại để trình duyệt nạp các tính năng mới cài đặt.

Thiết lập chung cho hệ thống ERPOnline

 Sử dụng menu: Thiết lập/ Thiết lập chung 

Thiết lập chung cho hệ thống Odoo ERPOnline

 •  Người dùng: Tạo và phân quyền từng người dùng trong hệ thống từ menu này

 • Công ty: Thiết lập thông tin công ty từ menu này

 • Ngôn ngữ: Để người dùng có thể chọn các ngôn ngữ khác nhau khi sử dụng

Thiết lập người dùng, thông tin liên hệ Odoo ERPOnline

 Một số tùy chọn khác:


Có thể lựa chọn các chế độ sử dụng khác nhau: Kích hoạt chế độ phát triển sẽ làm hệ thống chạy chậm hơn nhưng đầy đủ tính năng để cấu hình hệ thống. Bạn chỉ nên sử dụng chế độ này cho công việc thiết lập ban đầu. 

Kích hoạt chế độ Nhà phát triển Odoo ERPOnline

Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Việc thiết lập thông tin doanh nghiệp đầy đủ để sử dụng ở nhiều tình huống trong hệ thống như: Thông tin trên báo giá, đơn hàng, yêu cầu chào giá, các mẫu khác... quy đổi ngoại tệ ở một số khâu liên quan...

Thiết lập thông tin công ty Odoo ERPOnline

Các thông tin cần nhập:

 • Tên Công ty

 • Địa chỉ dòng 1: Số...đường/phố...phường/xã

 • Địa chỉ dòng 2: Quận/ Huyện

 • Thành phố: trực thuộc tỉnh

 • Tỉnh thành: chọn tỉnh thành trực thuộc trung ương

 • Email

 • Website

 • Mã số thuế: được sử dụng cho các quốc gia có tích hợp thông tin toàn cầu. Với doanh nghiệp Việt Nam, bạn bỏ qua thông tin này.

 • Tiền tệ: VND. Đây là tiền tệ cơ sở cho mọi quy đổi tỷ giá của các tiền tệ khác so với đồng tiền cơ sở thì được thiết lập ở đây.

Nạp thêm ngôn ngữ sử dụng cho toàn hệ thống

Odoo/ERPOnline là một hệ thống đa ngôn ngữ. Bạn hoàn toàn có thể chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu cho tài khoảng truy cập (user) cảu mình. Tính năng này đặc biệt hữu ích với các công ty đa quốc gia khi mà nhân viên thuộc nhiều quốc tích khác nhau.

Để thêm một ngôn ngữ mới cho những người dùng khác có thể lựa chọn, bạn sử dụng menu: Thiết lập/Thiết lập chung/Ngôn ngữ. Chọn mục Quản lý ngôn ngữ:

Quản lý Ngôn ngữ trong Odoo ERPOnline

Bạn sẽ có list các ngôn ngữ tích hợp sẵn trong hệ thống. Những ngôn ngữ đang được sử dụng sẽ được tích ở thông tin Hiệu lực. Bạn có thể kích hoạt 1 ngôn ngữ mới ở nút kích hoạt bên phải (xem ảnh)

Kích hoạt thêm ngôn ngữ người dùng trong Odoo ERPOnline

Sau khi nhấn nút kích hoạt, bạn sẽ thấy 1 cửa số mới hiện ra. Nhận nút Nạp để bắt đầu sử dụng ngôn ngữ mới:

Nạp ngôn ngữ người dùng trong Odoo ERPOnline

Đến đây bạn đã có những tính năng và thông tin cơ bản cho bước khởi đầu với ERPOnline. Những thiết lập chi tiết hơn sẽ được chúng tôi hướng dẫn ở các bài sau hoặc trên tài hiệu của từng phân hệ tính năng. Bạn có thể tham khảo thêm ở các phần khác.